Archive

Archive

Dutch below (Nederlands onderaan)

A short, clear and complete overview of different styles of music from around the world – that would be a very good starting point for people who like to know more about the styles. There are a lot of works on world music and traditional music, but a list that is both complete, adequate and summarising doesn’t seem to exist. Even the works that can be found are not very well-known. That is why we are listing the works we recommend and meanwhile are working on a complete list to give a short and clear overview of the different styles of music from around the world. This takes time, but keep an eye on our Facebook page and this website and you will find that we share our sources of inspiration with you.

 

World music – justification

Using the term world music is tricky. We mean by it music from around the whole world. Every land, in some cases every region, island or village, has its own unique traditional music. Between this music there are a lot of differences, but also quite some similarities. Traditional music is about daily life. Often the music is functional; work songs, songs to cradle children  to sleep. There is music to deal with los, religious music and also (dance) music to celebrate life.

Each style has it’s own typical emotion. The word for fado is saudade and for each style there is one word. We like to think that within all these words together, all the aspects of life are captured. As if the different styles of music need each other, like different places on the world seem to need each other.
If you take one style, you will of course also find all the different aspects of life. But you will not find them in a balanced way. Where the Fado is all full of melancholy,  cheerfulness is the only thing heard within some Irish pub songs.

”Tradition is a current, which takes along whatever comes across it’s path. It is something brought by us from the past, but which does not belong to the past. We bring uses, culture and sounds into new shapes over and over again- on this very moment we make tradition.”

 

 

Archief

Een kort, compleet en helder overzicht van verschillende stijlen wereldmuziek  – dat zou een goed beginpunt zijn voor mensen die meer over deze stijlen willen weten. Er zijn veel werken over wereldmuziek en over traditionele muziek, maar een lijst die zowel compleet, adequaat en samenvattend is schijnt niet te bestaan. En de werken die er zijn hebben weinig bekendheid. Daarom zijn wij bezig met het opstellen van een lijst werken waarvan we denken dat het een goede representatie is voor een bepaalde stijl, of die we inspirerend vinden. Dit is niet van de ene op de andere dag gebeurd, maar houdt onze Facebook pagina en deze website, af en toe zullen we onze inspiratiebronnen daar delen.

 

Wereldmuziek – verantwoording

Met wereldmuziek bedoelen wij muziek uit de hele wereld. Elk land en in sommige gevallen zelfs elke regio, elk eiland of ieder dorpje, heeft zijn eigen typische traditionele muziek. Deze muziek heeft grote verschillen, maar ook overeenkomsten. Traditionele muziek gaat over het dagelijks leven. Vaak is de muziek functioneel; om het werken vol te houden, om kinderen in slaap te zingen. Er is muziek om verlies en dood te verwerken, religieuze muziek, maar ook (dans)muziek om het leven te vieren.

Elke stijl is uniek en heeft zijn eigen typische emotie. Het woord voor fado is saudade en zo heeft elke stijl zijn eigen woord. Het lijkt wel alsof al deze woorden samen alle aspecten van het leven behandelen. Alsof ze elkaar nodig hebben, zoals het in deze tijd lijkt alsof de verschillende landen elkaar nodig hebben. Binnen dezelfde stijl worden ook alle aspecten van het leven behandelt, maar niet evenwichtig. Waar de fado kan druipen van melancholie en het kan lijken of er niets anders meer bestaat, blijft soms in de Ierse muziek alleen joligheid over.

”Traditie is een stroom, die steeds weer meeneemt wat er op zijn pad komt. Het is iets wat naar ons toe is gebracht via het verleden, maar niet tot het verleden behoort. Wij geven gebruiken, cultuur en ook klanken opnieuw vorm- op dit moment bepalen wij traditie.”

 

 

Facebook: www.facebook.com/pasticheaquasounds/

Youtube: www.youtube.com/channel/UC72F8P1g2JkAczodGerx_Pw