Verantwoording en publicaties

Op deze pagina zijn het beleidsplan en de statuten van Pastiche te vinden. In het beleidsplan beschrijven wij onze visie en onze doelen voor de komende periode.